Τι-είναι-η-Παιδιατρική-Εργοθεραπεία_html_2280e79

Το πρόγραμμα Εργοθεραπείας καλύπτει τις δραστηριότητες με τις οποίες ο μαθητής θέλει και χρειάζεται να εμπλακεί στην καθημερινή του ζωή. Η εργοθεραπευτική παρέμβαση πραγματοποιεί την αξιολόγηση, τη θέσπιση στόχων, καθώς και τον σχεδιασμό/εφαρμογή του εξατομικευμένου ή ομαδικού προγράμματος.

Δίνεται προτεραιότητα στην ανάπτυξη και διατήρηση γνωστικών (παρατήρηση, μνήμη, αντίληψη, χρόνος, χρήματα), σχολικών, (προ)επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς και στην αποτελεσματική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου

Η Εργοθεραπεία, στο πλαίσιο εξατομικευμένων/ομαδικών προγραμμάτων, χρησιμοποιεί επιλεγμένες κινητικές, λεκτικές, ακουστικές δραστηριότητες, χειροτεχνίες, παιχνίδια ρόλων, καθώς και εκπαιδευτικά λογισμικά. 

Φωτογραφίες (αριστερό κλικ για μεγέθυνση)