Το Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης στα σχολεία βασίζεται στην ιδέα της εκπαίδευσης των μαθητών, με σκοπό οι ίδιοι οι μαθητές να μπορούν να λειτουργήσουν στο σχολείο ως δια-μεσολαβητές στην επίλυση συγκρούσεων. Έχει ως αφετηρία τη φυσική διάθεση των περισσότερων παιδιών να συμπεριφέρονται φιλικά προς τους συνομήλικούς τους και με πνεύμα συνεργασίας. Το πρόγραμμα διαμεσολαβητών είναι μεταξύ των πιο αποτελεσματικών όπλων που διαθέτει ένα σχολείο στον αγώνα κατά του σχολικού εκφοβισμού καθώς?

* καλλιεργεί το αίσθημα της αποδοχής και της μη διάκρισης, της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στην ενδοσχολική ζωή και

* συμβάλλει στο να έχει το εκάστοτε σχολείο ένα ηθικό πρότυπο αλληλεγγύης και φροντίδας των άλλων.

Στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Βόλου το πρόγραμμα διαμεσολάβησης υλοποιείται για 3η συνεχόμενη χρονιά. Φέτος υπό την εκπαίδευση και εποπτεία της ψυχολόγου Ντορότας Κωστοπούλου και των εκπαιδευτικών Έλλης Περδικούρη, Θωμαής Τσιακάλη. Στην ομάδα συμμετέχουν 5 μαθητές οι οποίοι έχουν τακτική συνάντηση μία φορά την εβδομάδα για 2 ώρες.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος τα προηγούμενα χρόνια υλοποίησης του αλλά και το τρέχον σχολικό έτος είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας!

Στόχοι του προγράμματος είναι :

* Να εκπαιδεύσει τους μαθητές στην τέχνη της ενεργητικής ακρόασης, της επικοινωνίας, της επίλυσης προβλημάτων και της διαχείρισης κρίσεων.

* Να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις αλληλεγγύης με τους συνομηλίκους τους.

* Να αναπτύξει και να τονώσει την αυτοπεποίθηση και τις προσωπικές δεξιότητες των παιδιών, καθώς και την ικανότητά τους να αναλάβουν καθοδηγητικό ρόλο.

* Να δώσει στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο μιας ομάδας.

* Να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναλάβουν πιο υπεύθυνο ρόλο για την ποιότητα της ενδοσχολικής ζωής.

* Να χρησιμοποιήσει τη δύναμη των Συνομήλικων Διαμεσολαβητών για την εξεύρεση λύσεων σε ενδοσχολικά προβλήματα.

Συνήθη αποτελέσματα:

* Μείωση των βίαιων συμπεριφορών και αποφυγή διάλυσης των φιλικών σχέσεων

* Μείωση πειθαρχικών προβλημάτων

* «Απελευθέρωση» των εκπαιδευτικών από το ρόλο της «αστυνόμευσης»

* Ενδυνάμωση της ατομικότητας και της ισότητας

* Ανάπτυξη στρατηγικής ώστε οι μαθητές να διαχειρίζονται με αυτό τον τρόπο και μελλοντικά τους προβλήματα

* Βελτίωση του κλίματος του σχολείου