Διεξάγεται κάθε εβδομάδα, σε μία δίωρη συνάντηση με δύο συντονιστές (Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο).

Στόχοι της ομάδας είναι:

* η παροχή έγκυρων επιστημονικών πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία

* η κοινωνική υποστήριξη των γονέων μέσα από το μοίρασμα των εμπειριών τους και την αλληλοϋποστήριξή τους

* η μείωση του άγχους από την ανατροφή του παιδιού τους και της κοινωνικής απομόνωσής τους

* η ενίσχυση της προσαρμογής τους στις συνεχόμενες αλλαγές της ζωής του παιδιού τους (αλλαγή εκπαιδευτικού πλαισίου, εφηβεία, ενηλικίωση)

* η ενίσχυση της συνεργασίας τους με το σχολείο