Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υλοποιείται στο σχολείο μας πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής. Στην ομάδα συμμετέχουν 8 μαθητές δύο ώρες την εβδομάδα υπό το συντονισμό της ψυχολόγου Ντορότας Κωστοπούλου και των εκπαιδευτικών Αντώνη Εληά και Μαρίας Τριανταφυλλοπούλου

Στόχοι:

Να μάθουν οι μαθητές:

* βασικές πληροφορίες για το σώμα τους

* για τις έννοιες «δημόσιος και ιδιωτικός χώρος» στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα

* για το άγγιγμα και την κατάλληλη σωματική εγγύτητα ανάλογα με την περίσταση

* για τις κοινωνικές και συναισθηματικές αλλαγές στην εφηβεία

* για τη φροντίδα του σώματος

* κοινωνικές δεξιότητες για υγιείς σχέσεις

* να προστατεύονται από την έκθεση

Τέλος, στόχος της ομάδας είναι να δημιουργήσει ένα χώρο όπου οι μαθητές θα μπορούν να μιλάνε για «ευαίσθητα» θέματα σε προστατευμένο περιβάλλον.