1. Βρατσίνη Ναυσικά ΠΕ23 (Ψυχολόγος)
  2. Ζελενή Δόμνα ΠΕ23 (Ψυχολόγος)
  3. Παπαναστασίου Αθανασία ΠΕ28 (Φυσικοθεραπεύτρια)
  4. Σιαραμπή Ελένη ΠΕ28 (Φυσικοθεραπεύτρια)
  5. Τιλελή Αλεξάνδρα ΠΕ 22 (Επαγγελματική Σύμβουλος)
  6. Φλωρούς Λήδα ΠΕ29 (Εργοθεραπεύτρια)
  7. Χονδροδίνη Μαρία  ΠΕ25 (Σχολική Νοσηλεύτρια)

 

  1. Αρώνη Αικατερίνη ΠΕ23 (Ψυχολόγος – ΕΔΕΑΥ)
  2. Μαυρουδή Διαμάντω ΠΕ30 (Κοινωνική Λειτουργός – ΕΔΕΑΥ)

 

social2