tropos-douleiasΗ διδασκαλία πραγματοποιείται σε ομάδες 3-6 μαθητών, με βάση τα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) των μαθητών όπως αυτά προκύπτουν από την άτυπη εκπαιδευτική αξιολόγηση.

 • Κάθε διδακτική πρακτική στηρίζεται στη συστηματική εξέταση των πληροφοριών που συλλέγονται για κάθε μαθητή, ενώ με την αξιολόγηση της αρχικής κατάστασης του μαθητή καθορίζονται οι τριμηνιαίοι και ετήσιοι στόχοι.
 • Καταρτίζεται πρόγραμμα επίτευξης βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, οι οποίοι αποτελούν τον οδηγό για την ημερήσια εκπαιδευτική ύλη (ΕΠΕ)
 • Εφαρμόζονται διδακτικές τεχνικές όπως:  1) η διαλεκτική μέθοδος διδασκαλίας μέσω της αφήγησης-διήγησης, περιγραφής, επίδειξης και συζήτησης, 2) η ερωτηματική διαλογική μορφή και 3) η  διδασκαλία με χρήση οπτικοακουστικών μέσων και ειδικών οργάνων. 

 • Εφαρμόζονται επίσης:  η δεικτική-υποδειγματική διδασκαλία, οι παιγνιώδεις μορφές διδασκαλίας και η βιωματική διδασκαλία.
 • Οι παραπάνω διδακτικές πρακτικές προσαρμόζονται στις κατευθύνσεις του ενιαίου αναλυτικού προγράμματος ΑΠΣΔΕΠΠΣ, στις πραγματικές δυνατότητες των μαθητών και στις προσφερόμενες συνθήκες υποδομής.
 • Εφαρμόζεται διαφοροποιημένη διδασκαλία, προσαρμοσμένη στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε μαθητή σε τάξεις μεικτής ικανότητας.
 • Τα τμήματα των μαθητών προκύπτουν με βάση το έτος φοίτησης, το εργαστήριο στο οποίο εντάχθηκε ο μαθητής και τη λειτουργικότητα της ομάδας.
 • Εφαρμόζεται ένας προς έναν διδασκαλία για μαθητές που το έχουν ανάγκη και όταν αυτό είναι εφικτό.
 • Πραγματοποιείται πρακτική άσκηση των μαθητών στo πλαίσιo των εργαστηρίων αλλά και μέσα από το πρόγραμμα «κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης» σε εργασιακούς χώρους.
 • Υλοποιείται πρόγραμμα μετάβασης των νέων μαθητών στο σχολείο σε συνεργασία με τα σχολεία αποστολής των μαθητών, αλλά και πρόγραμμα μετάβασης στην ενήλικη ζωή.
 • Παρέχεται ομαδική και ατομική ψυχολογική και επαγγελματική υποστήριξη στους μαθητές.
 • Υλοποιείται ομαδική συμβουλευτική γονέων.
 • Υλοποιούνται προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων καθώς και εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα.
 • Ενισχύεται η συμμετοχή των μαθητών σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και μαθητικούς διαγωνισμούς.
 • Εκπονούνται προγράμματα με στόχο το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία μέσα από εθελοντικές δράσεις και καινοτόμες πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο των εργαστηρίων υποστηρίζονται παρεμβάσεις και δράσεις με άλλους φορείς.
 • Υποστηρίζονται και υλοποιούνται συνεργασίες με άλλα σχολεία με στόχο την  ανάπτυξης σχέσεων και αλληλεπίδρασης.
 • Εφαρμόζεται διαμορφωτική αξιολόγηση της ανάπτυξης των μαθητών στους διάφορους τομείς. Μετά από αρχικό ενδιάμεσο και τελικό έλεγχο της ανάπτυξης του μαθητή ακολουθεί η αξιολόγηση σε μονάδες πεντάβαθμης κλίμακας. Η οργάνωση της διδακτικής πρακτικής ολοκληρώνεται με την βαθμολογία σε εικοσάβαθμη κλίμακα.